Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Längre handläggningstid vid fastighetsfrågor

En person skriver på ett papper och håller ena handen på en husmodell.

Just nu kan det ta längre tid än vanligt att få svar på frågor kring fastigheter från kommunens handläggare. Orsaken beror på en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala tjänster.

Lantmäteriet har av säkerhetsskäl ändrat sina rutiner kring åtkomsten till handlingar och information. Förändringen innebär att information från myndigheten som tidigare funnits lättillgänglig för kommunens handläggare i olika digitala system nu stoppats eller begränsats och nu måste begäras ut manuellt från Lantmäteriet.

Bakgrunden till stoppet är att Lantmäteriet upptäckt att sekretessbelagd information har funnits tillgängligt i myndighetens externa digitala tjänster, något som nu lett till att man begränsar eller stoppar vissa tjänster helt.

– Följden blir att ett ärende som normalt kanske tar 5-10 minuter nu, kan ta flera dagar beroende på belastningen hos Lantmäteriet, säger Michael Johansson

Detta berör till exempel olika frågor kring fastigheter som avstyckningar och fastighetsbildningar eller dokumentation kring gemensamhetsanläggningar, till exempel avlopp och vägar, eller vilka som är delägare i en samfällighet.

Frågor om fastighetsägare, arealer, historiskt ägande och taxeringsuppgifter påverkas inte av stoppet.