Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positiva besked när företagare tycker till om företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 2024 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 1 april och idag presenterades resultatet.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen.

Det sammanfattande omdömet ökade

Totalt 200 företag i Lysekils kommun fick årets enkät. Av dessa svarade 102 vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent som är över genomsnittet för kommunerna i Sverige. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Lysekils kommun ökar från 2,80 till 2,87, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 3,47.

Av de 15 olika frågorna i enkäten har 14 fått ett högre betyg jämfört med förra årets mätning. De två frågor som ökat mest är skolans kontakter med det lokala näringslivet samt information till företagen, vilka båda ökat med 0,4. Företagen anser däremot att konkurrens från kommunens verksamheter har ökat.

Bland de åtgärder som företagen anser att kommuner bör prioritera för att förbättra företagsklimatet nämns bättre dialog mellan kommunen och företagare, förbättra det lokala vägnätet samt fler bostäder.

- Vi är glada att redan nu se en effekt av den långsiktiga satsning vi inlett genom att lyfta företagsklimatet som ett av kommunens fyra utvecklingsmål, säger Ronald Rombrant, ordförande i utskottet för näringsliv och tillväxt. Ett förbättrat resultat i nästan samtliga frågor visar att det går i rätt riktning, vilket även resultatet i Insikt, SKR:s mätning av kommunernas myndighetsutövning, indikerar. Ett stort tack till alla i förvaltningen som målmedvetet och engagerat jobbar med dessa frågor!

Svaren från enkäten är det första steget i mätningen. Resultatet räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Denna presenteras i september.

Hela resultatet hittar du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.