Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hjälp oss att utveckla stödet till anhöriga – gå med i referensgrupp

När en person mår dåligt, blir långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning får anhöriga en viktig roll för att vardagen ska fungera. Du som är anhörig har viktig kunskap om vilket stöd som kan underlätta och hur kommunens verksamheter kan utvecklas.

Två gånger om året träffas anhörigstödets referensgrupp som består av politiker, enhetschefer inom socialförvaltningen, anhöriga från olika målgrupper, folkhälsostrateg och anhörigsamordnare. Där ges möjlighet till informella samtal mellan anhöriga, politiker och tjänstemän gällande olika idéer, förslag och konsekvenser. Anhöriga kan lämna synpunkter och förvaltningarnas verksamheter får veta mer om hur anhöriga upplever att anhörigrollen påverkar dem.

Målet är att utveckla anhörigstödet i Lysekils kommun så anhöriga och närståendes upplevda fysiska, psykiska och sociala belastning minskar.

Dina erfarenheter behövs

Nu erbjuder vi fler att vara delaktiga i referensgruppen, gärna i åldrarna 15 - 60 år, inom följande områden:

  • Fysisk ohälsa
  • Psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Missbruk- och beroendeproblematik

Du som anhörig kan vara en vän, granne, syskon, partner, barn eller förälder.

Kontakt

Kontakta anhörigsamordnare Frida Lilliehorn på telefon 0523-61 30 00 eller e-post: anhorigstod@lysekil.se.