Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Bonus hjälper människor i svåra situationer

Terapihunden Bonus är nyanställd i Lysekils kommun. Han jobbar tillsammans med sin hundförare Camilla Andreasson Berg i resursteamet på socialt stöd och hjälper barn och vuxna i samband med en kris eller vid utredningar.

De hundunderstödda insatserna kan handla om riskbedömningssamtal, krisstöd, anhörigstöd, stöd efter barnförhör samt som inslag vid olika gruppverksamheter som erbjuds via Resursteamet i Lysekil. Målet är att öka deltagarnas välmående, minska stress och oro samt skapa förutsättningar och möjliggöra till positiva förändringar på kort och lång sikt utifrån deltagares specifika behov.

- Att öppna upp och prata om det som kanske är mest skamfullt är både smärtsamt och krävande för den enskilde, säger Anna Möller som är enhetschef för resursteamet. Då kan Bonus hjälpa den enskilde att välja bland de svåra ämnena som en kartläggning eller ett samtal om våld innebär. På så sätt flyttas ansvaret från den enskilde som är i en väldigt ansträngd situation. Utifrån forskning vet man idag att kontakt med djur dämpar ångest och ökar välmående vilket ger förutsättningar för bättre psykisk hälsa.

- Att vi gjort valet att satsa och erbjuda stöd av terapihund i vissa insatser beror på att vi har förmånen att ha kompetens inom avdelningen, fortsätter Anna. Vi vill använda det på ett sätt som kommer till nytta för invånarna i vår kommun, och ser att det finns ett stort intresse.

Certifierad terapihund
Bonus har nyligen gjort entré på resursteamets gruppverksamheter; Träffpunkten och Solrosen med mycket goda resultat.

- Bonus har mycket fina mentala egenskaper och sin styrka i att just knyta kontakt med olika människor, berättar hundförare Camilla Andreasson Berg. Han är lämplighetstestad för vuxna samt lämplighetstestad för yngre barn, utbildad av sin hundförare och certifierad terapihund i socialt arbete via Svenska terapihundskolan.

Camilla har tidigare arbetat inom myndighetsutövning, barn och familj samt vid enheten mot våld i nära relationer som samordnare för Barnahus Fyrbodal, Trollhättan. Camilla har snart varit 1:e socialsekreterare för resursteamet i Lysekil i två år. Camilla är också assistanshundsinstruktör för Svenska service- och signalhundsförbundet och lärare för terapihundar i socialt arbete vid Svenska terapihundskolan.