Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Föreläsning om klimatanpassning på kommunfullmäktiges möte

David Hirdman från Sweco besöker KF-mötet den 15/3 för att berätta om klimatanpassning och presentera huvuddragen i den klimatanpassningsstrategi som är planerad att gå till beslut på KF 26 april.

Alla är välkomna att delta på plats, ta del av livesändning på webben eller se inspelningen i efterhand. Föreläsningen börjar 17.30 i kommunhuset, KF-salen.

Ett robust samhälle

Redan märks konsekvenser av ett förändrat klimat här i Lysekils kommun. Extrema nederbördsmängder och översvämningar har förekommit på flera platser och riskerna för värmeböljor, kraftiga vindar, snöoväder, gräs- och skogsbrand, ras, skred och erosion pekas ut som alltmer omfattande.

Målet med klimatanpassningsarbetet är att det ska leda till ett robust samhälle som klarar av att hantera de klimatrelaterade utmaningar som vi ställs inför både i dagens klimat och i ett framtida klimat.

Sweco har i samarbete med kommunens tjänstemän tagit fram det underlag som ligger till grund för den klimatanpassningsstrategi som kommunens tjänstemän har formulerat. Huvuddragen i strategin kommer att presenteras och berör bland annat havsnivåhöjning, skyfall, ras, skred och erosion.

David Hirdman

David Hirdman har en PhD inom atmosfärsvetenskap/meteorologi och har arbetat med klimatfrågor och klimatanpassning sedan 2012 i samband med att han var med och startade upp Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Han har arbetat med att stötta så väl länsstyrelser som statliga myndigheter i frågor om klimat, klimatförändringar och dess effekter samt klimatanpassning.

Se sändningen 15/3 kl. 17.30 Länk till annan webbplats.