Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunkompassen hjälper oss att utvecklas!

Kommunkompassen

Hur fungerar det i vår kommun och vad tycker egentligen våra invånare? För oss är det en viktig fråga och vi ställer den på många olika sätt under året.

Ibland bjuder vi in till dialog, där vi träffas och pratar om ett ämne. Ibland skickar vi ut en enkät eller ber om skriftliga synpunkter på ett förslag genom samråd.

Vi tar också hjälp av andra för att få veta vad vi kan förbättra. I våras var vi med i Kommunkompassen, en undersökning som görs av ”Sveriges kommuner och regioner”. De granskar kommunkoncernen utifrån åtta olika områden och visar på både styrkor och förbättringsområden. Det gör man genom att studera kommunens dokument, granska hemsida och sociala medier och genomföra intervjuer med personer i organisationen.

Genomsnittligt resultat jämfört med andra kommuner
Resultatet visar att Lysekils kommun ligger ungefär på snittet för medelkommunen i Sverige. Ett av kommunens starkaste områden är ”Politisk styrning och kontroll”. Detta tror SKR beror på att vi arbetat med att sätta strukturerna på plats de senaste åren, och det finns en ordning och reda i kommunen vad gäller grundstrukturen. Området ”Chef-, ledar- och medarbetarskap” har också ett bra resultat och vi har gått starkt framåt inom ”Samspel mellan förtroendevalda och medborgare” sedan förra undersökningen 2019.

Kan bli bättre inom områdena "Effektivitet" och "Kvalitetsutveckling"
Lite lägre poäng fick vi inom områdena ”Effektivitet” och ”Kvalitetsutveckling”. Det tror undersökningsgruppen kan hänga ihop med den förflyttning av den gemensamma kultur som pågår i organisationen och som handlar om att hitta en balans mellan ansvar, kontroll och tillit. Utvärderarna får dock uppfattningen att det ses positivt på den förändring som kommunen är i och att denna utveckling är en självklar del i resan till att bli en kommun där samverkan, innovation och ny teknik blir än mer tongivande i organisationen.

Hela undersökningen hittar du på vår hemsida, sök på kommunkompassen. Länk till annan webbplats.