Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positiv utveckling för arbetslösheten i Lysekils kommun

Under det senaste året har arbetslösheten i Lysekils kommun sjunkit med närmare 40 procent, från 581 personer i februari 2021 till dagens 367.

Denna positiva utveckling pågår runt om i Sverige, men Lysekil ligger glädjande nog någon procentenhet under riket och Västra Götalandsregionen både när det gäller total arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Så såg det inte ut för 1,5 år sedan.

Detta för med sig många positiva effekter. Till exempel har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (socialbidrag) minskat från 238 till 138, vilket innebär en minskning av utbetalningar med upp till 600 000 kronor varje månad.

- Allra mest glädjande är dock att det nu är cirka 100 färre barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd - i princip fyra skolklasser, berättar Per-Henrik Larsson, förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen. Det bidrar till ett tryggare och mer välmående samhälle.

Tätare samarbete och nya åtgärder bakom resultatet
En av orsakerna till de fina siffrorna är en allmänt ökad efterfrågan på arbetsmarknaden, men man har också arbetat hårt med olika åtgärder. Några exempel är utvecklingen av en bättre vägledning med tätare kontakt och utökad samverkan med vården så fler får adekvata underlag för fortsatt stöd till arbete alternativt möjlighet att pröva rätten till sjukersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt. Arbetslivsförvaltningen har även bidragit till arbetsmarknadsaktiviteter, samverkat med arbetsförmedlingen och inte minst bidragit till ett omfattande utbildningsutbud på flera olika nivåer som gjort att många kunnat välja utbildning som ett steg på vägen till att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Allt sammantaget känner vi ger resultat, berättar Per-Henrik. Det är ett idogt arbete bland våra socialsekreterare, arbetsmarknadskoordinatorer, grupphandledare, lärare, m.fl. som tillsammans med de deltagare/elever vi möter och andra samverkansparter strävar framåt på vägen mot arbete, utbildning och egen försörjning.

Lyckad insats för skyddsbehövande från Ukraina
I februari - mars ställdes Lysekils kommun inför uppgiften att på kort tid samordna flyktingmottagandet för de skyddsbehövande som kom från Ukraina. Detta arbete involverar bland annat socialsekreterare, samhällsguider, arbetsmarknadskoordinator, förskola/skola, bostadsbolag, föreningslots m.fl. – allt för att få en god hantering och etablering i samhället.

- Det har gått fantastiskt bra, säger Per-Henrik. Barn och ungdomar har fått plats i våra förskolor och skolor, något vi förstått inte går lika snabbt i alla kommuner. De vuxna som kan och vill arbeta har vi stöttat i att komma igenom all byråkrati; allt från uppehållstillståndskort till ersättningar, samordningsnummer och arbetstillstånd. Efter tre månader har cirka hälften av drygt 50 personer i arbetsför ålder ett arbete eller är på väg ut i ett arbete. Vår arbetsmarknadskoordinator tillsammans med samhällsguider har gjort ett fantastiskt arbete för att vägleda dessa personer och hjälpa dem hitta vägar till arbetsgivarna. Med ett fortsatt gott samarbete mellan olika myndigheter, förvaltningar i kommunen, föreningar, företag, arbetsgivare och lokalsamhället så kommer vi att hitta ännu fler arenor och lösningar för människor som behöver vårt stöd.