Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Lysekils kommuns upphandlare i topp
när företagen tycker till

När företagare i Sverige tycker till om upphandlingen i sin kommun hamnar Lysekil på fjärde plats. Det visar den undersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade 21 april.

Enkäten från SKR besvarades av företagare i 57 kommuner, som alla haft ett konkret ärende hos olika myndighetsområden. Lysekils kommun fick ett NUI-värde (nöjd upphandlingsindex) på 70, vilket bedöms vara ett högt resultat. Genomsnittet för de kommuner som deltog i undersökningen var 63.

- Vi har arbetat i flera år med att förbättra vårt arbete med upphandlingar, så det är väldigt roligt att se att det ger resultat, säger Maria Fredriksson som är upphandlare på Lysekils kommun. Till exempel bjuder vi in alla företagare till frukostmöte med tema upphandling minst en gång om året, och vi har haft en dialog med företagarna om hur vi kan göra upphandlingarna bättre.

Företagarna är mest nöjda med bland annat handläggarnas attityd, möjligheten att komma i kontakt med kommunen samt hur snabbt kommunen återkopplade på ställda frågor i förfrågningsunderlaget. Däremot är man mindre nöjd med kommunens kunskap om leverantörsmarknaden för efterfrågad vara/tjänst, kommunens förmåga att följa upp att avtalade villkor efterlevdes samt innehåll och struktur i upphandlingsdokumenten.

Del av större undersökning
Undersökningen är en separat del av Insikt, en större kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. I den större mäts ytterligare sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I enkäten får företagarna besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i årets undersökning.

Resultat Lysekils kommun
Nedan ser du våra resultat från 2021 där vi enligt undersökningens gradering gällande Nöjd kundindex (NKI) rankas högt på skalan. De flesta områden har ett tal på 70 eller högre vilket ses som mycket högt. Resultatet i rankingen för Lysekil kommun, som baseras på hur det går i övriga kommuner, är dock försämrat i år vilket har resulterat i att vi gått från plats 31 till 104.

Brand - (saknas uppgifter)
Bygg 70
Mark 77
Miljö 65
Livsmedel 75
Servering - (saknas uppgifter)

NKI/NUI-gradering: 80 eller högre: mycket högt, 70 till 80: högt,
62 till 69: godkänt, 50 till 61: lågt, 50 eller lägre: mycket lågt.


- Vi ser mycket allvarligt på denna försämring då det är ett viktigt mätverktyg för oss avseende företagens upplevelse av vår kvalitet och service i vår myndighetsövning. Arbetet med att utveckla vår service till företagen är redan ett påbörjat prioriterat område. Resultatet ger oss en indikation på att vi behöver arbeta ännu mer med området säger kommundirektör Karolina Samuelsson.

Läs mer om undersökningen Länk till annan webbplats.