Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Under perioden 19/4-18/5 genomför Älvsborgs amfibieregemente övningar i skärgården mellan Göteborg och Lysekil

Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör är förbandens främsta transportmedel.

Om förbandsövningarna

Under perioden 19/4-18/5 genomför Älvsborgs amfibieregemente övningar i skärgården mellan Göteborg och Lysekil. Syftet med övningarna är att träna förbandets grundläggande förmågor och säkerställa att inneliggande värnpliktskull efter avslutad utbildning kan krigsplaceras. Detta medför att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

Övningarna kommer framförallt pågå dagtid och genomföras på Försvarsmaktens
egna övnings- och skjutfält, men i dialog med enskilda markägare och kommuner
har tillstånd även godkänts för att bedriva viss verksamhet på civil och kommunal
mark. Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad
båttrafik, då fartyg och båtar utgör är förbandens främsta transportmedel.

Under övningarna pågår endast lösskjutningar och INGA skarpskjutningar.

Om Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)

Som länken mellan armé- och marinstridskrafterna utgör amfibieförbanden ett
viktigt verktyg i försvaret av Sveriges kust. Med hjälp av långräckviddiga
vapensystem, snabbgående båtar och en hög grad av rörlighet har Amfibiekårens
personal den unika förmågan att snabbt kunna ta och utöva kontroll över viktiga
skärgårdsområden, knutpunkter, inlopp, farleder och hamnar i syfte att hindra en
motståndare från att nå land och säkra vår försörjning. Något som nu alltså
kommer övas ytterlige under perioden.

Möjligheten att genomföra övningar är en förutsättning för att vi ska kunna
utbilda ny personal och upprätthålla våra förmågor över tiden. Likaså är
möjligheten att öva i en realistisk och verklighetsnära miljö en förutsättning för utvecklingen av amfibieförband. Vårt uppdrag efter återetableringen är att hålla våra krigsförband redo för det yttersta. Vi ska även sätta upp nya förband och främst då femte amfibiebataljonen. Med ytterligare en amfibiebataljon i Göteborg ökar vi inte bara vår förmåga att verka i flera riktningar samtidigt utan också vår förmåga att permanent skydda viktig infrastruktur längs västkusten. Infrastruktur vars funktion är minst lika avgörande för Sverige såväl idag som vid kris eller krig, säger överste Fredrik Herlitz, chef för Älvsborgs amfibieregemente.

Övningar i Lysekilsområdet:

Övningsmoment är planerade mellan Grötö i söder till Bohus-Malmön i
norr. Övning kan även förekomma i direkt anslutning till området vid Preemraff i Lysekil.

Under övningarna pågår endast lösskjutningar och INGA skarpskjutningar.