Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Reviderad VA-plan

I december 2021 antogs den reviderade VA-planen. Nu är planen och tillhörande kartmaterial uppdaterat och finns att läsa på kommunens hemsida

Vad är en VA-plan?

En plan för vatten och avlopp (VA-plan) är ett verktyg för att planera en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Planen lyfter fram åtgärder för att hantera problem och utmaningar för det befintliga vatten- och avloppsnätet. Den redogör även för var, när och i vilken ordning kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut. Planen utgör också ett underlag för en långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp inom områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Klassificering av områden

I planen klassificeras olika områden i kommunen:

 • VA-verksamhetsområde - ett område för allmänna vattentjänster som utgörs av alla fastigheter för vilka kommunfullmäktige fattat beslut om att de ska ingå i verksamhetsområde. Dessa försörjs med kommunalt vatten och avlopp.
 • Enskilt VA-område - ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning.
 • VA-bevakningsområde - ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid.
 • VA-utredningsområde - ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.
  • VA-utbyggnadsområde - ett område som idag har enskild VA-försörjning och som bör anslutas till kommunalt vatten och avlopp och därmed ingå i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster.

  Nya VA-utbyggnadsområden

  I den nya planen föreslås en grov tidsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för fem områden. Innan utbyggnad kommer det göras detaljerade utredningar och avgränsningar av vilka fastigheter som ska ingå i området. När det är aktuellt med uppstart av utbyggnad i ett område kommer KF ta beslut om slutlig avgränsning och ge klartecken för utbyggnaden.

  Område År
  Fiskebäck2022-2026
  Lyse-Berga2024-2027
  Finnsbo2026-2028
  Vigerna2028-2030
  HjälmedalSenare