Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Hälsa på lika villkor

Svara på årets folkhälsoenkät och bidra med underlag till arbetet för en god och jämställd hälsa

1000 personer i Lysekils kommun

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor, något som berör ca 1000 personer i Lysekils kommun.

Hälsan i befolkningen ser olika ut och skiljer mellan olika åldrar, grupper och delar av länet. Både hälsan och förutsättningarna för en god hälsa förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa hälsan. På så sätt kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, eller skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper.

Tillsammans med flera av landets regioner står Folkhälsomyndigheten bakom enkäten som nu skickas ut till 92 000 slumpvis utvalda personer från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar.

– Det är frivilligt att delta men vi hoppas att så många som möjligt väljer att svara. Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. För att kunna planera insatser som möter upp mot alla invånares behov behöver vi få svar från så många som möjligt, säger Maria Gäbel, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet.

Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät?

Enkäten skickas i år ut till 92 000 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Det är bara de som blivit utvalda och fått den skickad till sig som kan svara.

Ta chansen att göra din röst hörd. Ditt enkätsvar är viktigt och unikt och kan inte ersättas av någon annans. Med hjälp av ditt och andras svar får vi en bild av hur våra invånare mår och om hur hälsan har utvecklats över tid, både i kommunerna och i länet. Det gör att vi kan planera folkhälsoinsatser utifrån behov som bidrar till en god och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Hur svarar jag?

Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.