Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lägesbild Covid-19 vecka 5

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på oroväckande 334 nya fall i Lysekils kommun för vecka 5 jämfört med 245 nya fall vecka 4.

Även fast restriktioner och åtgärder (inte alla) har upphört att gälla från och med den 9 februari så är det viktigt att vi fortsätter att skydda oss själva och andra mot smittspridning.

Läget i regionen

Sedan rekommendationerna för provtagning ändrades i slutet av vecka 3 har antalet testade personer minskat. Detta innebär att antalet rapporterade fall inte återspeglar smittspridningen på samma sätt som tidigare. Från och med den 9 februari upphör den storskaliga provtagningen.

Västra Götalandsregionen (VGR) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att provtagningen upphör för den breda allmänheten från och med den 9 februari. Testning och smittspårning kommer i fortsättningen att fokusera på att skydda sköra grupper och på personal inom vård och omsorg.

Under vecka 5 rapporterades 46 446 fall med covid-19 jämfört med vecka 4 då 48 046 fall med covid-19rapporterades.

Läs veckorapporten, vecka 5, från Smittskydd Västra Götaland om covid -19 Länk till annan webbplats.

Läget nationellt

Regeringen beslutade 2022-02-07 att från och med 2022-02-09 är det inte längre inreseförbud för resor till Sverige från ett EU/EES-land, men inreseförbudet från resten av världen gäller till 31 mars.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Enligt Regeringen så kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas den 1 april. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

Smittskyddet Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.