Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-03-16

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Paragrafer

27-32

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-16

Datum då anslaget tas ned

2023-04-07

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen