Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunalråd och oppositionsråd

Jan-Olof Johansson

Jan-Olof Johansson (S)

Kommunalråd
0523 - 61 30 15
jan-olof.johansson@politik.lysekil.se

Jan-Olof Johansson

Ulf Hanstål (M)

Oppositionsråd
070 - 2377559
ulf.hanstal@politik.lysekil.se

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Bland ledamöterna i kommunstyrelsen utses en ordförande som kallas kommunalråd och en andre vice ordförande som kallas oppositionsråd.

Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunstyrelsens ordförande - kommunalråd

Att vara kommunalråd innebär att man som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter, konferenser och sammanträden.

Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande - oppositionsråd

Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens presidium.