Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Utbildningsförvaltningen

Två barn som sitter bredvid varandra och målar.

Barn och unga är vår framtid och utbildningsförvaltningens uppdrag är att skapa en verksamhet där barn och unga utvecklas, växer och tror på sin egen förmåga.

Utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, musikskola, gymnasieskola och anpassad skola.

Ansvaret omfattar även skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Förutom utbildning ingår också verksamheterna i kultur och fritid inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde vilket innebär bibliotek, fritidsgårdar, hallar och idrottsanläggningar.