Meny

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ritningar och ett hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat markplanering, bygglov, kartor, lokaler, kost och båtplatser ingår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar mark för näringsliv och bostäder, ordnar med båtplatser för invånare och har hand om gästhamnarna och ställplatser för husbilar.

Förvaltningen har också ansvar för kommunens lokaler med alltifrån klassrum till dygnet runt boenden. Lokalvårdsenheten håller rent och fint och kostenheten ser till att näringsriktig mat serveras i våra skolor och på våra boenden.

Att kommunens vägar och gator är anpassade för bilister, cyklister och gångtrafikanter är också förvaltningens ansvar, precis som att det är ordentligt skyltat.

En annan viktig service är kartor av olika slag med information för både invånare samt kommunens verksamheter.

Avdelningar och enheter

Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen:

  • Tekniska avdelningen (Fastighetsenheten samt Gata, park och natur enheten)
  • Plan och Bygg avdelningen
  • Service avdelningen (kostenheten och lokalvårdsenheten)
  • Hamnenheten