Meny

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender 2022

Kommunfullmäktige

16 februari

16 mars

20 april

18 maj

22 juni

14 september

19 oktober

16 november

14 december

Kommunstyrelsen

26 januari

2 mars

6 april

4 maj

8 juni

31 augusti

5 oktober

2 november

30 november

Socialnämnden

27 januari

24 februari

31 mars

28 april

31 maj

30 juni

30 augusti

29 september

27 oktober

24 november

15 december

Socialnämndens arbetsutskott

4 januari

18 januari

10 februari

10 mars

13 april

12 maj

16 juni

21 juli

11 augusti

15 september

13 oktober

10 november

20 december

Samhällsbyggnadsnämnden

27 januari

3 mars

31 mars

28 april

2 juni

30 juni

25 augusti

29 september

27 oktober

24 november

15 december

Utbildningsnämnden

19 januari

1 mars

30 mars

27 april

1 juni

24 augusti

28 september

26 oktober

23 november

14 december

Jävsnämnden

11 mars

6 maj - inställd

30 september

25 november