Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Synpunkter och förslag

Vi vill bli bättre på vårt arbete med att utveckla våra verksamheter, därför är det viktigt för oss att få synpunkter och förslag.

Du kan lämna synpunkter på vad som helst inom kommunens verksamheter.

Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter. Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Din synpunkt kommer att registreras i vårt diarium och skickas till ansvarig tjänsteperson och återkopplas till dig inom fyra veckor, förutsatt att du lämnat dina kontaktuppgifter.

Felanmälan

Vill du anmäla fel och brister som till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning eller missfärgat vatten kan du göra det via länken Felanmälan på denna sida.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun kan lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamheter.

Visselblåsarfunktion

Kommunens visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna anmäla misstankar om missförhållanden inom Lysekils kommun, LEVA, Lysekilsbostäder, Havets Hus AB och RAMBO. Funktionen är öppen för alla som vill göra en anmälan, det oavsett om du är anställd av kommunen, bor i Lysekils kommun eller ej.