Translate site

Translate

Meny

Trygghetsvandrare

När fler människor är ute i rörelse i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar.

Under sommaren 2020

Du som är vuxen är viktig och kan göra skillnad för våra barn och ungdomar. Under sommaren anordnas trygghetsvandringar som utgår från kulturmötesplats Rorkulten i Norra Hamnen. Var gärna med!

Kom med och trygghetsvandra - stort behov av vuxna

För att bli Trygghetsvandrare krävs att du ställer upp på visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare. Det finns inga krav på antal vandringar utan du bestämmer själv i vilken omfattning du vill vara delaktig.

När man trygghetsvandrar

När man är ute och trygghetsvandrar går man alltid minst tre personer tillsammans. Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig jacka eller varselväst, båda med texten "Trygghetsvandrare" för att bli igenkänd som just trygghetsvandrare.

Alla trygghetsvandringar startar klockan 19.00 på ABF Rorkulten på Drottninggatan 4 och avslutas kl. 23.30. På Rorkulten finns också kaffe och fika till er som vandrar!

Viktiga egenskaper hos Trygghetsvandrare

  • Att vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till
  • Vi är för allas lika värde

Kommande trygghetsvandringar

  • Vecka 27, tisdag den 30 juni (Genomförd)
  • Vecka 28, fredag den 10 juli (Genomförd)
  • Vecka 30, fredag den 24 juli (Genomförd)
  • Vecka 32, fredag den 7 augusti, kl. 19:00 - 23:30

Frågor?

Vid frågor om trygghetsvandringar, kontakta samordnaren vid ABF Rorkulten Anders Nilsson per telefon.

Vision för Lysekils kommuns Trygghetsvandrare

”Trygghetsvandrarna i Lysekil värnar om att tillsammans ge våra ungdomar och övriga invånare trygghet. Detta genom att vara närvarande på de platser där ungdomar rör sig och möta samt stötta dem i egenskap av vuxna förebilder.”

Trygghetsvandrare är en del av Lysekils kommuns medborgarlöften

Syftet med trygghetsvandrare är att på ett strukturerat sätt fånga upp engagerade föräldrar och andra vuxna förebilder för att tillsammans vandra för ökad trygghet för både Lysekils ungdomar och övriga invånare.

Målsättningen med Trygghetsvandrare är att öka närvaron av vuxna förebilder på utvalda kvällar för att tillsammans öka tryggheten för våra ungdomar och övriga kommuninvånare. Genom att trygghetsvandra kan du som enskild person bidra till ökad trygghet genom din närvaro.