Meny

Intensifierat trygghetsarbete i Lysekils kommun

Efter allvarliga händelser i centrala Lysekil under vår och försommaren 2020 har kommunen intensifierat trygghetsarbetet - här hittar du sammanställd information om vad som görs och strategi framöver.

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut

Kommundirektör Leif Schöndell har formulerat ett inriktningsbeslut med anledning av den eskalerande oron. Det inkluderar bland annat hur vi ska arbeta i de kommunala verksamheterna för att öka tryggheten, minska brottsligheten och samverka med Polismyndigheten.

Åtgärder

Att öka tryggheten och bryta trenden med en eskalerande social oro är ett långsiktigt arbete. Grundläggande för detta är att kommunen bedriver en väl fungerande verksamhet inom förskola, skola, fritid och socialtjänst.

Kommunikation

En del av åtgärdspaketet för intensifierat trygghetsarbete är ökad kommunikation - internt och externt.

Här är en sammanställning av de nyheter som publiceras på kommunens hemsida och Facebooksida kring det intensifierade trygghetsarbetet.

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni