Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Situationen i Europa

Lysekils kommun följer händelseutvecklingen och bedömningar från nationella myndigheter.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat många av oss känslomässigt. Det kommer frågor till kommunen med anledning av händelserna i Ukraina. Här svarar vi på några av dem.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.

Det kan du göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.

Hjälpa - som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer med kontrollerade 90-konton. Länk till annan webbplats.

Källkritik - vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Förberedd - passa på att se över din hemberedskap, engagera dig, och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats.

Jag är orolig för vad som kan hända

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, broschyr ”Om kriget eller krisen kommer” handlar om hur vi ska bli bättre förbereda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.
Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se). Länk till annan webbplats.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Om oron för krig — frågor och svar för barn Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan från krisinformation.se:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Att tänka källkritiskt - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier.

Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se. Länk till annan webbplats.