E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Tolk

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Enheten Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.