Meny

Psykisk ohälsa

Om du på grund av psykisk ohälsa upplever svårigheter att klara av din vardag kan du ansöka om stöd från kommunen

Stödet som planeras i samråd med dig kan gälla allt från social samvaro, innehållsrikare fritid, stöd i att sköta hemmet eller till att komma ut i sysselsättning.

Målet med insatserna är att du ska få möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.