Meny

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig, men arbetet utförs tillsammans med dig, utifrån dina förutsättningar.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser och vi för inga journaler. Ett personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god man, kurator etc. Vi arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar kring dig. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med oss genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Gemensam organisation i Fyrbodal

Från 1 april 2018 är personligt ombud en Fyrbodalsgemensam verksamhet. Alla 14 kommuner i Fyrbodal får numera tillgång till personligt ombud. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelat i områden och de personliga ombuden riktar sig till olika områden. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.