Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det.

Personer med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga och inkluderade om samhället görs mer tillgängligt. Det övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Detta innebär att samhällsplaneringen behöver eftersträva god tillgänglighet oavsett fysiskt funktionshinder, synnedsättning och så vidare, men också att information behöver vara tillgänglig även för den som har kognitiva eller språkliga svårigheter.

Via tillgänglighetsdatabasen kan du få mer information om tillgängligheten i olika lokaler i Lysekil. Du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information kan förbereda dig genom att ta reda på mer om lokalen, inför ett besök.