Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Vilket stöd kan jag få?

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst. Om behovet av hjälp i hemmet är stort och omfattande och du inte känner dig trygg i hemmet kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Behovet utreds först av en handläggare i samråd med dig och eventuellt någon närstående. De flesta insatserna måste du ansöka om och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Ditt behov avgör vilken hjälp du får

Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få från äldre­omsorgen. När handläggaren har fått din ansökan utreds ditt behov och fattar beslut om du ska få hjälp.

Dina rättigheter bestäms bland annat av socialtjänstlagen. Målet är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv på en skälig levnadsnivå.

När får jag ett beslut?

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Du kan överklaga beslutet

Om du har fått avslag gällande stöd som du har ansökt om kan du överklaga. Det gör du hos förvaltningsrätten. Detta ska ske inom tre veckor från det att du mottagit ditt avslagsbeslut.
Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

Vill du få mer information eller göra en ansökan?

Kontakta någon av våra handläggare. Uppgifterna hittar du högra upp på denna sida under fliken "kontakt".