Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som ges i hemmet av kommunens sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vissa uppgifter kan också utföras av annan personal.

Exempel på sjukvård kan vara:

  • Såromläggning
  • Blodprovstagning
  • Läkemedelshantering
  • Kateterskötsel
  • Injektioner
  • Rehabilitering

Vem kan få hemsjukvård?

För att få hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården. Du blir inskriven i hemsjukvården om du inte kan ta dig till vårdcentralen av medicinska skäl och därför behöver vård hemma.

Om du är tillfälligt sjuk och normalt kan besöka vårdcentralen skrivs du inte in i hemsjukvården. Om du själv kan ta dig till vårdcentralen har du inte rätt till hemsjukvård.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du en fast avgift som räknas in i avgiftsutrymmet och är max 300 kronor per månad oavsett antal besök. Följande är avgiftsbefriade från hemsjukvårdsavgift:

  • Barn och ungdomar till och med 19 år.

Läs mer om avgiftsutrymme på sidan Avgifter inom omsorg och stöd.