Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma, kan du vara i behov av att få hjälp med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av.

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan du ansöka om att få hjälp.

Det finns olika typer av hjälpinsatser beroende på hur ditt behov ser ut. Ansökan om hemtjänst och övriga insatser i hemmet görs hos biståndshandläggare på socialförvaltningen.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan du få under dagtid, kvällstid och nattetid.

Ledsagning

För dig om har en funktionsnedsättning erbjuds ledsagning för att hjälpa dig att delta i olika aktiviteter.

Avlösning

Avlösning är en tjänst som riktar sig till dig som vårdar en anhörig. Syftet är att ge dig mer tid till egna aktiviteter genom avlösning av den vård du utför i hemmet.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du enkelt påkalla hjälp dygnet runt om du har behov av hjälp.

Trygg hemgång

Trygg hemgång vänder sig till alla som har ett nytt eller förändrat vårdbehov efter en sjukhusvistelse. Målet med Trygg hemgång är att du ska få en fungerande vardag och att du ska känna dig trygg med att bo kvar i ditt eget hem.