Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Meningsfull sysselsättning för alla

Person som river ost

Du som har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder kan ha rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Lysekils kommun erbjuder särskilt stöd för personer med fysiska- psykiska- eller socialmedicinska nedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Det betyder att du kan få hjälp med praktik, arbetsträning och arbetsprövning på en arbetsplats.

Vem kan få hjälp?

Du som har en funktionsnedsättning kan få individuellt stöd och hjälp att finna en lämplig och anpassad arbetsplats hos både enskilda företag och offentliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som har biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL eller Daglig verksamhet enligt LSS.

Du som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan kan efter en prövotid eventuellt få stöd för att hitta en anställning med lönebidrag eller annan form av subventionerad anställning med lönestöd.

Hur gör jag?

I Lysekils kommun är daglig verksamhet och sysselsättning en biståndsbedömd insats. Ansökan görs till socialförvaltningen. När man fått ett beslut är det arbetslivsenheten som hjälper dig att hitta en lämplig anpassad arbetsplats inom kommunen, som till exempel Framsikten och Skeppargatan, eller hos företag.

Skeppargatan

Här kan du som har större omvårdnadsbehov få sysselsättning. Aktiviteter som erbjuds är till största delen upplevelsebaserad. Verksamheten i gruppen är specialanpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar.

Besöksadress: Skeppargatan 1

Kontakt: 0523-61 46 60

Framsikten

På Framsikten har vi samlat ett flertal olika verksamheter som antingen finns i lokalen eller utgår från den. Här finns butik, snickeri, återbruksverksamhet, klädinsamling och -sortering, sömnad och tryck på textil, naturvård och strandstäd.

Information om Butik Framsikten

 

Besöksadress: Datavägen 5

Kontakt: 0523-104 60