Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Boendestöd

Boendestöd innebär att du får stöd och hjälp för att få vardagen att fungera. Det kan gälla att träna färdigheter, skapa struktur i tillvaron eller att komma ut och träffa folk.

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för dig som har psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att stärka din förmåga att klara vardagen i din bostad och ute i samhället.

Du kan få hjälp med:

  • Att klarar av att ta hand om den egna bostaden.
  • Att delta i samhällslivet och i olika aktiviteter
  • Att kontakta olika myndigheter

Boendestödet ska präglas av hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer dig i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med dig, inte åt dig. 

Syftet är att du ska få en mer fungerande vardag och målet är att du ska bli mer självständig. Med boendestödjarens hjälp får du testa och träna, så att du kan klara att göra mer och mer utan stöd i framtiden.

Så ansöker du om boendestöd

När du vill ansöka om boendestöd kontaktar du biståndshandläggare.