Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. För att få stöd och hjälp behöver du göra en ansökan. Därefter gör handläggaren en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till och i vilken omfattning.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.
  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom eller störning, som inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).

Du kan bland annat få stöd i form av boende, personlig assistans, ledsagning, kontaktfamilj, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem och daglig verksamhet. Om du vill veta mer kan du kontakta socialförvaltningens handläggare.