Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Lysekils kommun tar ut avgifter för hjälp i hemmet. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för insatserna. Just din kostnad för hjälp i hemmet räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och omfattningen på de insatser du får.

Avgifter 2024

Du betalar aldrig mer än den lagstadgade maxtaxan som för år 2024 uppgår till 2 575 kronor per månad. Avgift för mat och resor ingår inte i maxtaxan.

Trygghetslarm

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgiften för trygghetslarm är 300 kronor per månad.

Hemtjänst

Avgiftens storlek beror på din inkomst, din bostadskostnad och hur mycket hjälp du får.

Fler än en insats eller insatser dagligen: Max 2 575 kronor per månad.

En insats varje eller varannan vecka: Max 1 978 kronor per månad eller 989 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst.

En insats var tredje vecka: Max 1 434 kronor per månad  eller 717 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst.

Avgift för mat

Abonnemang per månad: 1724 kronor per månad inklusive en distributionsavgift på max 324 kronor per månad.

Avgiften för distribution beror på din inkomst, din bostadskostnad och ingår i maxtaxan.

Dagverksamhet

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 2 575 kronor per månad.

Förutom avgift för dagverksamhet betalar du för de måltider du får på dagverksamheten. Avgiften för mat vid dagverksamhet är 76 kronor per dag. Resor till och från dagverksamheten kostar per resa 26,25 kronor i startavgift upp til 10 km, därefter 3,15 kronor per kilometer. (ej aktuellt vid social dagverksamhet).

Korttidsplats/Växelvård

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 86 kronor per dygn.

Förutom avgift för korttidsvård betalar du för de måltider du får vid korttidsboendet. Avgiften för mat vid korttidsboende är 153 kronor per dygn.

Hemsjukvård (Kommunal hälso- och sjukvård)

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 300 kronor per månad.

Sjukgymnastik

Ingår i avgift för hemsjukvård.

Utfärdande av intyg/utlåtande av arbetsterapeut

300 kronor per intyg.

Lunch vid dagcentral på Stångenäshemmet

Lunchhäfte med 10 st kuponger 600 kr.

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer för din hyra/boendeavgift. Storleken på bidraget beror på din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation.

Kontakta oss

Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare för ytterligare upplysningar. De träffas säkrast under telefontid.