Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Familj om fyra personer på promenad

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd. Det framgår av 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och 6 kap 5 § patientsäkerhetslagen (PSL).

Västra Götalandsregionen har tagit fram en regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
På hemsidan finns det även annat material om barn som anhöriga samt denna broschyr för vuxna Att möta barn som anhöriga (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Blankett för stöd i att fråga om barn som anhöriga och dokumentera inhämtade uppgifter använd Barn – och familjeformulär länk: Barn som anhöriga (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gå till bilaga 1 på sidan 7. 

Lysekils lokala samverkansgrupp (tidigare Närsjukvårdsgruppen) har beslutat att arbetet med målgruppen barn som anhöriga ska prioriteras. Målgruppen har utökats till att gälla lindrigare tillstånd och åldern 0–21 år. Det är barnets upplevelse av påverkan i samband med att de utför vårdande och stödjande uppgifter som räknas. Viktigt att komplettera och uppdatera riktlinjer och rutiner för verksamheten där det tydligt beskrivs vilket ansvar olika professioner har för barn som är anhöriga.

Definition av målgruppen finns i separat flik.

Som barnombud (ombud för barnets rättigheter) eller motsvarande funktion ingår det i grunduppdrag att tillse att barnets perspektiv som anhörig uppmärksammas.

Broschyr

Broschyr till personal inklusive samtyckesblankett:
Barn som anhöriga vuxen (anhorigasriksforbund.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film

BRA - Barns Rätt som Anhöriga - YouTube (allmannabarnhuset.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kort och enkel film om vad barn som anhöriga behöver. 4 minuter

Anhörigträffar för barn och unga

Använda ME-WE-modellen | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anhöriggrupper för barn och unga i olika åldrar fysiskt och digitalt. 

Metoder och verktyg

Observera att vid misstanke om att barn far illa ska alltid en orosanmälan till socialtjänsten göras enligt rutin. Misstanke om barn som far illa - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.