Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Anhörigträffar

Händer som bildar ett hjärta

Anhörigträffar är en del i stödet till dig som anhörig. Genom att delta i träffar vill vi att du som anhörig ska få känna gemenskap med andra anhöriga som är i en liknande situation som du. Ni kan utbyta erfarenheter och ge varandra råd och stöd. Du som anhörig kan få mer kunskap och kännedom om vad som händer med dig och familjen när en person i din närhet har en fysisk eller psykisk ohälsa.

Deltagare i anhörigträffarna kan till exempel vara:

  • Anhöriga till personer med demens, stroke eller annan sjukdom
  • Anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende
  • Föräldrar till barn med NPF
  • Barn och unga som anhöriga

Om du vill veta mer om träffarna eller har förslag på innehåll kan du kontakta anhörigsamordnare.