Translate site

Translate

Meny

Missbruk och beroende

Du som vill ha information, råd, behandling eller hjälp i missbruksfrågor, kan ta kontakt med vuxenenhetens beroendegrupp. Du och din kontakt på enheten undersöker problemet och söker er fram till en lämplig insats.

Vilken hjälp kan man få?

Insatserna utgår från dina behov och kan därför variera mellan rådgivning, olika behandlingsmetoder på hemmaplan eller vård på behandlingshem. Alla insatser föranleds av en utredning där socialsekreteraren kartlägger dina behov och utifrån detta gör en bedömning om vad som skulle kunna vara den bästa hjälpen.

Det är socialnämnden som fattar beslut om vård på behandlingshem eller familjehem skulle bli aktuellt.

Metoder som bygger på vetenskap och erfarenhet

Socialstyrelsens "nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" ligger till grund för vårt arbete.
Vi kompetensutvecklar oss hela tiden inom metoder som rekommenderas i dessa.

Anmälan vid oro för någon annan

Om du känner oro över någon annans missbruksproblem kan du göra en anmälan om detta till vuxenenheten. Vi tar så fort som möjligt kontakt med personen för att göra en bedömning av situationen och erbjuda hjälp. Tyvärr kan vi inte berätta om vilken insats som eventuellt erbjuds om inte den person det gäller vill att vi berättar det.

Samverkan och sekretess

Vi som arbetar med missbruk och beroende har sekretess. I många fall behöver man samarbeta med bland annat sjukvården. Samverkan brukar underlätta behandlingsarbetet men kan inte ske utan den person det gäller har godkänt detta.