Translate site

Translate

Meny

Akut hjälp

SOS Alarm – 112

När du ringer 112 når du bland annat polis, räddningstjänst, ambulans, fjäll- och sjöräddning. 112 är även ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder. Det betyder att du kan ringa 112 och få lokal hjälp oavsett i vilket europeiskt land du befinner dig.

Sjukvårdsrådgivningen – 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när det behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och nås på telefon 1177.

Mottagningsteamet – 0523-61 34 90

Om du inte redan har en pågående kontakt med socialtjänsten, är det till mottagningsteamet du ska vända dig. Teamet består av erfarna socialsekreterare som ger dig råd, stöd och hjälp och lotsar dig rätt.

Det gäller oavsett om du behöver information eller vill göra en ansökan om insatser eller anmälan om oro för att någon annan far illa. Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Tänk på att inte säga ditt namn om du vill vara anonym.

Telefonen är öppen under kontorstid: måndag till torsdag 08.00-16.30 och fredag 8.00-16.00.

Har du redan en handläggare inom någon av Individ- och familjeomsorgens verksamheter ska du vända dig till denne om inte din fråga är akut.

Socialjouren 0522-69 74 44

Socialjouren hjälper till med akuta situationer kvällar och helger som socialkontoret gör under kontorstid. Det kan exempelvis handla om akut boende i samband med våld i nära relationer, missbruksproblematik eller misstanke om att någon far illa.

Om det inte går att nå detta nummer finns det alternativa nummer 073-086 34 21 eller 073-086 34 23.