Meny

Socialt och ekonomiskt stöd

ensam kvinna blickar ut över havet

Alla kan under perioder i livet hamna i ekonomiska eller sociala svårigheter. Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin och här kan vi hjälpa till inom flera olika områden.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om du har frågor eller vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du kontakta kontaktcenter. De kan lotsa dig till rätt hjälp. Har du redan en socialsekreterare har de telefontid på vardagar mellan 09.00-10.00 och nås via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0523 - 61 30 00.