E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 vecka 33

Lysekils kommun sammanställer kontinuerligt en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar noll (0) fall i Lysekils kommun för vecka 34 och fyra (4) nya fall vecka 33. Det är en minskning från föregående period (v.31 och 32) då totalt sju (7) nya fall noterades.

Förvaltningarna rapporterar övergripande om ett lugnt och stabilt läge där det varken finns rapporterade bekräftade fall bland brukare eller medarbetare.

Läget i regionen

Man ser fortsatt en ökning av antalet nya fall i regionen, 32 procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen dominerar bland barn och unga vuxna, vecka 34 var 74 % i åldersgrupperna 0 – 39 år.

Fortsätt följ de allmänna råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

  • håll avstånd till andra både inomhus och utomhus,
  • umgås i en mindre krets och undvik nya kontakter,
  • stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk, testa dig
  • arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Födda 2005 eller tidigare kan nu vaccinera sig mot covid-19.

Läget nationellt

Folkhälsomyndigheten informerar om tre prioriterade områden:

  1. öka vaccintäckningen i alla grupper
  2. följsamhet till rekommendationer om att hålla avstånd
  3. testning, smittspårning och analys

Dessa tre ger tillsammans möjlighet att kunna lätta på restriktionerna.

Vid myndigheternas gemensamma presskonferens i går så informerade Johan Bratt, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm att man har tittat på covid-19-patienter som varit inneliggande de senaste 12 veckorna. Här har man kunnat konstatera att 92 % av dom patienter saknar fullt skydd med 2 vaccindoser, 26 % har fått 1 dos och 66 % är helt ovaccinerade.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild publiceras fredagen den 17 september.