E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 vecka 33

Lysekils kommun sammanställer kontinuerligt en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar fem (5) fall i Lysekils kommun för vecka 32 och två (2) nya fall vecka 31. Det är en ökning från föregående period (v.29 och 30) då totalt ett (1) nytt fall noterades.

Förvaltningarna rapporterar övergripande om ett lugnt och stabilt läge där det varken finns rapporterade bekräftade fall bland brukare eller medarbetare.

Läget i regionen

Man ser en markant ökning av antalet nya fall i regionen. 816 fall vecka 32 jämfört med 580 fall vecka 31 vilket är en ökning med 41 procent.

Peter Ulleryd, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen, informerade på Länsstyrelsens samverkanskonferens 2021-08-17 att läget är alarmerande och att vi inte får slappna av nu utan vi måste fortsätta följa de allmänna råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

  • håll avstånd till andra både inomhus och utomhus,
  • umgås i en mindre krets och undvik nya kontakter,
  • stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk, testa dig
  • arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Födda 2005 eller tidigare kan nu vaccinera sig mot covid-19.

Läget nationellt

Antalet fall av covid-19 i Sverige har ökat sedan mitten av juli. Incidensen räknat över 14 dagar var 100 fall per 100 00 invånare och det är deltavarianten som dominerar helt. Vecka 32 var incidensen högst i gruppen 20–29 år följt av grupperna 30–39 år samt 10–19 år. Av fallen vecka 32 var 73 procent under 70 år.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor förra veckan låg på 13 procent. Bland dess rapporterades de flesta vara smittade i Europa.

Regeringen har nu föreslagit i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Lägesrapportering under sommaren

Vecka 35 är sista veckan för lägesrapportering under sommaren. Information om fortsatt lägesrapporteringen under hösten kommer att ges vid nästa samverkanskonferens med Länsstyrelsen tisdagen den 31 augusti.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild publiceras fredagen den 3 september.