Meny

Trygghetsrapporten – vecka 22

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Sommarlovet närmar sig

Snart slutar skolorna och ett välbehövligt sommarlov väntar för våra barn och ungdomar. Under skolavslutningsdagarna är fritidsgården öppen och kommunens fältteam arbetar som vanligt uppsökande i de olika miljöer där våra unga vistas.

För dig som kommer att vara ute och röra dig på olika platser så vill vi tipsa om kommunens fältteam. De arbetar uppsökande och kontaktskapande för att möta barn och ungdomar som är ute. Fältteamet kan alltid kontaktas om du som är ung behöver hjälp eller stöd, eller om du som är vuxen känner en oro runt ett barn eller ungdom.

Du når fältteamet genom kommunens Trygghetstelefon, 031-334 12 19.

Till föräldrar med barn som kör A-traktor

Mopeder och A-traktorer används idag som ett transportmedel för ungdomar och unga vuxna som vill ta sig fram lätt och enkelt i vår kommun. Det fungerar ofta som en avlastning för dig som förälder och uppfattas ge en större frihet för ungdomen. Det har dessutom blivit en hobby för många att umgås kring.

Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn. Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer många samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar.

Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt. Det värsta som kan hända är faktiskt inte att bli tagen av polisen. Det värsta är förstås att ditt barn förolyckas i en olycka som inte hade inträffat om traktorn varit laglig. Flera av fältteamets rapporter från sina kvällspass vittnar om ett riskfyllt och farligt trafikbeteende.

Med anledning av detta vänder vi nu oss till er vuxna som äger en A-traktor. Vi hoppas att vi tillsammans kan undvika framtida olyckor och onödiga störningar.

Närvarande resurser vecka 22

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Familjens Hus anordnade fältcafé.
  • Fältteam har arbetat tisdag samt torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Väktare har ronderat fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Händelser och åtgärder vecka 22

Allmän beskrivning

Ökad rörelse i hamnområde i Lysekil där fiskare kommer hit från andra kommuner för att fiska ute på bryggorna och därmed trotsa gällande fiskeförbud. Vid badväder är det även mycket rörelse kring hamnområdets badplats där allmänheten har reagerat på beteende och språkbruk bland de unga personerna.

I övrigt noteras ett riskfyllt trafikbeteende bland några individer ur gruppen av motorburen ungdom.

Högt inflöde av polisanmälningar som kan kopplas till specifika händelser som i sig genererat flera polisanmälningar. Se mer info under avsnittet "Polisens information".

Lysekil

Händelse: Fältteamet promenerade i sitt uppsökande arbete ner till en av stränderna i Lysekil. Mötte där festande ungdomar som var överförfriskade av alkohol.
Åtgärd:
Fältteamet bedömde att det var läge för ungdomarna att avsluta kvällen och bege sig hemåt. Fältteamet var kvar medan ungdomarna plockade iordning efter sig på platsen och promenerade hemåt.

Händelse: Samtal till fältteamet via trygghetstelefonen. Inringare uppgav att det smälldes smällare i flerbostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet var på plats inom fem minuter. Då var allting lugnt och några barn lekte på en aktivitetsyta i bostadsområdet. Precis innan fältteamet skulle åka vidare hördes en smäll som misstänktes komma från ett avgasrör eller liknande. I samband med händelsen hade fältteamet kontakt med bevakningsbolag som kontaktats med anledning av samma händelse. Väktare meddelade att det var lugnt i bostadsområdet.

Händelse: I samband med att fältteamet promenerade i hamnområde i Lysekil mötte de två barn utan någon förälder i närheten.
Åtgärd:
Med tanke på tiden på dygnet och övriga omständigheter säkerställde fältteamet att barnen begav sig hemåt och kontakt togs med vårdnadshavare. Händelsen i övrigt hanterad enligt rutin.

Händelse: Fältteamet besökte en plats i Lysekil där de beslutat att intensifiera sin närvaro. I samband med besöket upptäcktes en moped med brytskador runt tändningen.
Åtgärd:
Fältteamet genomförde kontroller och upptäckte att mopeden tillgripits några timmar tidigare. Kontakt med mopedägare och polis.

Händelse: Ronderande väktare upptäckte att någon ryckt loss ett stuprör på en skolbyggnad utanför centrala Lysekil.
Åtgärd:
Hanterat enligt rutin.

Händelse: Fältteamet körde förbi skolområde utanför centrala Lysekil när de själva blev omkörda på höger sida av en röd Volvo EPA, som framfördes i en hög hastighet på trottoaren bredvid vägen.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Brastad

Händelse: Fältteamet promenerade runt skolområde när de upptäckte att någon ryckt upp planteringar.
Åtgärd:
Fältteamet återställde planteringen så gott de kunde.

Händelse: Fältteamet arbetade uppsökande och i samband med bilfärd noterade de ungdomar som stod längs vägen och var uppenbart upprörda. En bil stod också olämpligt parkerad en bit in på vägrenen och situationen bedömdes kunna bli farlig.
Åtgärd: Fältteamet stannade och pratade med ungdomarna på platsen och skjutsade därefter några av dem därifrån.

Polismyndighetens information för vecka 22

Vecka 22 har det totalt upprättats 54 anmälningar, vilket enligt kommunpolis Dan Carlsson är något högre än ”normalinflödet” för motsvarande vecka de senaste fem åren.

Av dessa totalt 54 anmälningarna utgjorde sju anmälningar anmälan om våldsbrott, sex anmälningar anmälan om skadegörelse och tolv anmälningar anmälan om tillgrepp.

Polismyndigheten noterar under veckan:

  • En enskild individ gör sig skyldig till ett flertal brott vid besök vid kommunal verksamhet, bland annat olaga hot och skadegörelser.
  • En av polisen känd individ hotade väktare i en affär när individen nekades att köpa cigaretter eftersom butiken stängt. Anmälan om olaga hot mot tjänsteman samt brott mot knivlagen.
  • Övriga våldsbrott är relationsbrott inomhus.

Studentfirandet betecknas som lugnt med få incidenter. Dock finns några inkomna samtal om trafikbrott, hög musik med mera, berättar kommunpolis Dan Carlsson.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.