Translate site

Translate

Meny

Trygghetsrapporten – vecka 17

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Tack till er föräldrar och trygga vuxna som varit närvarande under veckan!

Fältteamets rapporter från den gångna veckan vittnar om att föräldrar i ökad utsträckning varit närvarande bland barn och ungdomar. Den vuxna närvaron, bland annat vid våra olika aktivitetsytor, har inneburit en trevlig och trygg stämning. Förhoppningen är att denna närvaro fortsätter att öka.

Ser du ett pågående brott - ring 112!

Ring 112 om du blir vittne till ett pågående brott. Under de gångna veckorna konstateras att ett antal samtal har ringts in till fältteamet via trygghetstelefonen om händelser som är pågående brott. Utöver dessa samtal till fältteamet har flera kontakter tagits med kommunen om inträffade brott. Det blir i dessa samtal uppenbart att ni är många medborgare som inte ringer 112 på grund av oro för att man belastar 112 i onödan. Här måste en förändring till och du som enskild medborgare måste ta ansvar för tryggheten i Lysekils kommun genom att larma polis via 112 vid pågående brott eller akuta tips. Ser du andra företeelser som du antar kan vara intressanta för polisen, tipsa då polisen via samtal till 11414 eller genom deras tipsformulär på webben.

Nedan hittar du mer information om när du ska ringa 112 och 11414 och vad du kan tänka på när du lämnar tips.

Närvarande resurser vecka 17

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.
  • Väktare har ronderat fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.

Händelser och åtgärder vecka 17

Allmän beskrivning

Den gångna veckan visar att barn och unga rör sig ute i fortsatt ökad utsträckning. Flera åtgärder har genomförts för att få ut fler trygga vuxna, bland annat fältcafé genom Familjens Hus och kaffeerbjudande från fältteamet.

Under valborg konstaterades normbrytande beteenden hos ett antal unga individer. I samtliga fall togs en kontakt med vårdnadshavare som uppskattade kontakten från fältteamet.

Överlag vittnar fältteamets rapporter om lugna kvällar och trevliga möten med barn och unga där den ökade närvaron av vuxna ses som särskilt positivt.

Lysekil

Händelse: Misstänkt tillgripna mopeder anträffade i oanvänd fastighetslokal i Lysekil.
Åtgärd:
Händelsen polisanmäld och hanteras enligt rutin.

Händelse: Samtal till fältteamet om ungdomar som sprang runt på taket till skola i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och pratade med ungdomarna. Kontakt togs med samtliga vårdnadshavare.

Händelse: Samtal via trygghetstelefonen till fältteamet om unga personer som framförde bil som var avställd.
Åtgärd: Fältteamet till platsen men då var inte den nämnda bilen eller förare kvar. Inringaren hänvisad till polisen om pågående brott upptäcktes igen.

Händelse: Fältteamet uppmärksammade bil som framfördes av ung person utan körkort.
Åtgärd: Polis kontaktad via 112.

Händelse: Under fältteamets promenad i centrala Lysekil uppmärkammade fältteamet hur unga personer började täcka sina ansikten genom att dra upp huvorna på sina tröjor.
Åtgärd: Båda fältteamsgrupperna var på plats och samtalade med de unga personerna som hade en trevlig attityd i samtalet med fältteamen.

Händelse: I sitt uppsökande arbete kollade fältteamet till området kring livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil. På plats noterades då ett par A-traktorer och mopeder.
Åtgärd: Fältteamet pratade med de unga personerna på platsen. Samtalet handlade bland annat om nedskräpning på platsen.

Händelse: Fältteamet uppmärksammade bil som framfördes av ung person utan körkort.
Åtgärd: Polis kontaktad via 112.

Händelse: I sitt uppsökande arbete besökte fältteamet området kring livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet pratade med de unga personerna på platsen som visade upp sopsäcken med skräp som de plockat upp på platsen efter samtal med fältteamet dagen innan.

Brastad

Händelse: Skadegörelse upptäckt bland annat på lekstuga som tillhör förskoleverksamhet. Fönster har slagits sönder och saker som förvaras i lekstugan har kastats ut på förskoleområdet.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av verksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 17

Vecka 17 har varit en extremt lugn vecka sett till inflödet och polisen har haft väldigt hög närvaro i kommunen.

Totalt har det inkommit 21 anmälningar, vilket är ett mycket lågt antal jämfört med motsvarande vecka föregående fem år. Av dessa 21 anmälningar utgjorde ingen av dessa någon anmälan om våldsbrott eller skadegörelse. 8 av dessa 21 anmälningar utgjordes av tillgrepp/stölder.

Inom kommunen har polisen under veckan haft hastighetskontroll vid Skaftöbron som resulterade i omhändertaget körkort samt flertal böter. Ett flertal nätter har Lysekil haft polisnärvaro med anledning av tidigare inbrottsstölder / "smash and grab" i centrum. Dagtid har fotpatruller besökt centrum.

En kväll togs en moped i beslag som inleddes med att polispatrullen kom på en förare utan hjälm. Denne slängde ifrån sig mopeden och sprang. Mopeden i beslag då den misstänktes vara tillgripen.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.