Translate site

Translate

Meny

Bris har öppet dygnet runt

Från och med 15 mars 2021 har Sveriges nationella stödlinje för barn och unga öppet dygnet runt.

Varje dag, dygnet runt

Bris nationella stödlinje med det officiella numret 116 111 erbjuder professionellt stöd varje dag, året runt. De nya öppettiderna innebär att Bris nu kommer att kunna erbjuda stöd i att hantera oro, ångest och svåra situationer, oavsett när behovet av stöd uppstår. För många barn försvinner möjligheten till hjälp när samhällets stödfunktioner stänger. Här kommer Bris nu att fylla en viktig lucka.

– Vi öppnade vår första stödlinje för barn 1980 och vi vet hur viktigt det är för barn att kunna få stöd i sin livssituation. Barn har själva efterfrågat att vi ska hålla öppet dygnet runt och det känns därför väldigt bra att vi från och med nu alltid har öppet för att kunna ge stöd och hjälpa till förändring, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Hjälpa barnet att komma till ro

Stödet på kvällen och natten kommer, precis som på dagen, att handla om att lyssna, stötta och stärka barnet i att hantera sin situation. Samtalen på natten kommer dock att ha ett fokus på att hitta strategier för att göra det lättare i stunden och komma till ro. Om det behövs kan barnet boka in ett uppföljningssamtal med en kurator på dagen. Befinner sig barnet i en akut utsatt situation kan Bris hjälpa till att ta kontakt med t.ex. SOS Alarm eller socialjour.