Translate site

Translate

Meny

Välkomna till Mänskliga Rättighetsdagarna

MR-dagarna i Uppsala 19 - 21 april 2021 genomförs helt digitalt

Kommuner och regioner har en viktig roll när det gäller att säkerställa de mänskliga rättigheterna i Sverige. Alla de olika uppdragen, som välfärdsaktör, demokratisk arena och arbetsgivare, kan på olika sätt kopplas till mänskliga rättigheter.

För att uppmärksamma kommuners och regioners arbete och sprida kunskap och erfarenheter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för tionde året i rad en av medarrangörerna av Mänskliga Rättighetsdagarna.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 anordnas i Uppsala. Med anledning av coronapandemin har MR-dagarna flyttats fram till 19 - 21 april 2021 och kommer att genomföras helt digitalt.

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Den digitala konferensen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i staten, kommuner och regioner men även ideella organisationer, forskare och studerande på universitet och skolor.

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Temat för den digitala konferens som genomförs 19 - 21 april 2021 är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?”. Flera kommuner och regioner arrangerar seminarier och SKR arrangerar tre seminarier:

  • Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?
  • Hur kan kommuner och regioner stärka nationella minoriteter?
  • Lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter

Läs hela programmet på mrdagarna.nulänk till annan webbplats där ni även kan anmäla er till MR-dagarna.

Läs mer om SKR:s arbete med mänskliga rättigheter på skr.se/mrlänk till annan webbplats och på vår MR-blogglänk till annan webbplats . Kontakta Björn Kullander, bjorn.kullander@skr.se eller Cecilia Ramqvist, cecilia.ramqvist@skr.se om ni har några frågor om SKR:s medverkan på MR-dagarna.