Meny

Vill du veta mer om mänskliga rättigheter och antidiskriminering?

Siluett av flicka som står vid taggtråd.

Den 11 december kommer antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan till Lysekil för att prata om mänskliga rättigheter.

Välkommen till kulturmötesplats Rorkulten för att lyssna på föreläsning med antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan.

Internationella dagen för mänskliga rättigheter är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Ingen anmälan behövs och vi bjuder på fika.

När: onsdagen den 11 december klockan 13.00 – 15.00

Var: Rorkulten, Drottninggatan 4 i Lysekil

Mer information: kontakta samhällsguide Rami Tobji på rami.tobji@lysekil.se

Arbetet med mänskliga rättigheter är en del av Lysekils kommuns arbete med social hållbarhet och en del av de globala målen i Agenda 2030.

Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.