Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Samhällsguider

Till samhällsguiderna kan du vända dig för att få råd, vägledning, guidning och ställa frågor i olika vardagsfrågor samt hjälp att fylla i olika blanketter.

Till samhällsguiderna kan du vända dig för att få råd, vägledning, guidning och ställa frågor i olika vardagsfrågor samt hjälp att fylla i olika blanketter. Samhällsguiderna kan hjälpa dig att få en vidare kontakt med kommunens olika verksamheter, andra myndigheter eller andra aktörer. De finns till för att hjälpa dig med dina frågor och funderingar om det svenska samhället och Lysekil som kommun.

I dagsläget finns det tre samhällsguider.

  • Rami som talar svenska, engelska och arabiska.
  • Katja som talar svenska, engelska, ukrainska och ryska.
  • Bo-Göran som talar svenska, engelska och ryska.

Rami träffar du på Bovik, SFI's lokal - våning 1 på dessa tider:
Onsdagar kl. 15:00 - 17:00
Torsdagar kl. 15:15 - 17:00
Fredagar kl. 13:30 - 16:30

Vill du komma i kontakt med samhällsguiderna?

Samhällsguide Bo-Göran Dahlberg e-post.Bo-Goran.Dahlberg@lysekil.se
Samhällsguide Катерині Розенко e-post: kateryna.rozenko@lysekil.se
Katja nås på telefonnummer: 072-208 72 91

Samhällsguide Rami Tobji e-post: Rami.Tobji@lysekil.se
eller på telefonnummer: 072 0830455.

Information in other languages

Information about social guides in Lysekil

The local authority in Lysekil has two social guides for Ucrainian refugees. You can turn to them for answers to various questions that you may have. They can also help you fill in forms and get in touch with other departments in Lysekil and other authorities and organisations. They are there to help you with your questions and thoughts about the Swedish society and about Lysekil in general.

Do you want to get in contact with our social guides?

Social guide Bo-Göran Dahlberg på Bo-Goran.Dahlberg@lysekil.se

Social guide Катерині Розенко kateryna.rozenko@lysekil.se

Or by phone: 072-208 72 91

Welcome!

Інформація про соціальних гідів у Lysekil

Місцева влада Lysekil має двох соціальних гідів для біженців з України. Ви можете звернутися до них, щоб отримати відповіді на різні питання, які можуть у вас виникнути. Вони також можуть допомогти вам у заповненні форм, звʼязатися з іншими департаментами Lysekil, з іншими органами влади та організаціями. Вони для того, щоб допомогти із запитаннями та думками про шведське суспільство та про Lysekil загалом. 

Бажаєте звʼязатися з нашими соціальними гідами? 

Через e-mail:

Соціальний гід Bo-Göran Dahlberg Bo-Goran.Dahlberg@lysekil.se

Соціальний гід Катерина Розенко kateryna.rozenko@lysekil.se

Або за телефоном: 072 208 72 91 

Ласкаво просимо! 

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se