Translate site

Translate

Meny

Ny i Sverige - information

För dig som är ny i Sverige finns det flera organisationer som kan hjälpa till med information om det svenska samhället.

För att kunna skapa en god livskvalitet i det nya samhället krävs förutom kunskaper i det svenska språket även kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. För att underlätta och skapa möjligheter för våra nya invånare att öka kunskaperna har Lysekils kommun samhällsguider anställda. Det är personer med god kunskap om samhället och som talar flera språk.

Samhällsguide i Lysekils kommun

Samhällsguiden kan hjälpa dig med allmänna frågor.

Samhällsguide Rami talar svenska, engelska och arabiska. Du får kontakt med honom genom Kontaktcenter i kommunhuset på Kungsgstan 44 eller via telefon 0523- 613100.

Välkommen till Sverige! En film om lag och rätt

Välkommen till Sverige! är en informationsfilm om de lagar och regler, rättigheter och skyldigheter som gäller alla som bor i Sverige. Filmen är på svenska och textad på arabiska och persiska.

Filmen är producerad av ABF Örebro län i ett samarbete med Polismyndigheten. Till filmen finns ett studiematerial med samma namn. Studiematerialet finns hos Lysekils kommuns integrationssmordnare.

Bra ställen att hitta information på

Använd rubrikerna nedan för att hitta länkar som kan vara till hjälp för dig som är ny i Sverige.

Information om Sverige

Följande länkar är användbara när du vill ha samhällsinformation:

Att lära sig svenska

Följande länkar är användbara när det gäller information om att lära sig svenska:

Arbete och försörjning

Följande länkar är användbara när det gäller information om arbete och försörjning:

Socialt och ekonomiskt stöd

Om du eller din familj behöver socialt stöd eller är i behov av tillfälligt ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) kan du kontakta socialtjänsten:

Svenska samhället – rättigheter och skyldigheter

Följande länkar är användbara när det gäller information om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället:


Hedersrelaterat våld

Du kan läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck här på vår webbplats:

Allemansrätten

Du kan läsa mer om allemansrätten här på vår webbplats:


Ensamkommande barn

Följande länkar är användbara för dig som kommer som ensamkommande barn till Sverige:

Idrott i Sverige

Du kan läsa mer om idrott i Sverige här på vår webbplats:

Konsumentvägledning

Som nyanländ i Sverige finns det konsumenträttigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till.

På Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se finns information på enkel svenska och översatt till de sju vanligast förekommande språken enligt asylstatistiken.

Där finns information om vanliga konsumentproblem och tips kring vad man ska tänka på vid köp, avtal och när man vill klaga på en vara eller tjänst.