Translate site

Translate

Meny

Nationella minoriteter

Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft.

Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. För kommuner, landsting och regioner innebär det bland annat utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. Läs mer om de nationella minoriteterna: https://www.minoritet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/individers-och-gruppers-identitet-och-relationer/sveriges-nationella-minoriteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift. Vill du veta mer? Kontakta:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/kontakta-oss/kontakta-oss-pa-minoritetssprak.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster