Translate site

Translate

Meny

به لیسه شیل، Lysekil ، خوش آمدید

در اینجا شما می توانید چگونگی جریان امور در حوزه های گوناگون تحت مسئولیت کمون را مطالعه کنید. لینک ها شما را به اطلاعات بیشتری، به زبان سوئدی، راهنمایی می کنند. شما، هر زمانی که بخواهید با کمون صحبت کنید، می توانید از کمک به زبان خودتان برخوردار شوید. با بخشی که می خواهید گفتگو کنید، تماس بگیرید؛ در صورت نیاز با مترجمی تماس گرفته می شود.

درباره ی کمون لیسه شیل

در کمون لیسه شیل حدود ۱۵۰۰۰ تن زندگی می کنند. کمون مسئولیت خدمات مراقبتی از کودکان، مدارس و خدمات
مراقبتی از سالمندان را بر عهده دارد. کمون همچنین مسئولیت تامین آب و فاضلاب ، تعمیرات و تمیز کردن خیابان ها ،
زباله زدایی ، خدمات امدادی و نجات وایمنی در برابر آتش سوزی را عهده دار است. در کتابخانه ی کمون می توانید
کتاب امانت بگیرید و اطلاعات کسب کنید. کمون فراهم آورنده ی امکانات اوقات فراغت و امور مربوط به حمایت از
شرکت ها ست و در عرصه ی امور زیست محیطی و انرژی نیزفعالیت می کند. رضایت ساکنان لیسه شیل از خدماتی که
کمون عرضه می کند دارای اهمیت است. این امر نیر اهمیت دارد که برای اینکه از زندگی در این کمون راضی باشیم،
خودمان نیز مسئولیت بپذیریم، برای نمونه کمون را تمیز نگاه داریم و از مقررات مربوط به مکان های عمومی پیروی
کنیم.

Lysekils kommuns ordningsregler på persiskaPDF

اگر نیازمند کمک باشید

اِس او اِس آلارم، SOS Alarm ، شماره تلفن 112 در موارد سانحه، آتش سوزی ، رویدادهای مجرمانه یا بیماری
اورژانس به شما یاری می رساند. شما همچنین می توانید از کمک کشیک خدمات اجتماعی در مواردی مانندِ مورد تهدید
یا خشونت قرار گرفتن از سوی کسی از خویشاوندانتان، برخوردار شوید. با کشیک خدمات اجتماعی می توان بوسیله ی
شماره تلفن 0522-69 74 44 ، تماس گرفت.
کودکانی که نیازمند کمک هستند می توانند با سازمان نجات کوکان، Rädda Barnen ، تماس بگیرند. در این صورت
می توان به شماره ی 0200-77 88 20 ، تلفن کرد. تلفن کردن به آنجا مجانی است و نیازی به معرفی خود نیز وجود
ندارد.
اطلاعات کمون به زبان سوئدی در مورد کشیک خدمات اجتماعی
http://www.lysekil.se/omsorg-och-hjalp/akut-hjalp/socialjour.htmllänk till annan webbplats
اطلاعات سازمان نجات کودکان به زبان های گوناگون
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helplinelänk till annan webbplats

یادگیری زبان سوئدی

نامیده می شود، حاوی آموزش اساسی زبان سوئدی وتعلیمات اجتماعی در SFI زبان سوئدی برای مهاجران، که معمولا
باره ی جامعه ی سوئد است. برای استفاده از این آموزش، باید ساکن سوئد باشید و به سن ۱۶ سالگی رسیده باشید. در
سالی که به شانزده سالگی می رسید می توانید از نیمه ی دوم سال، آموزش را آغاز کنید. همچنین باید از دانش پایه ای در
زبان سوئدی که محتوای این آموزش است، بی بهره باشید ] تا بتوانید در آن شرکت کنید[. در اینجا همچنین کافه های
دایر است که می توان در آنجا به یادگیری بیشتر زبان پرداخت. اطلاعات بیشتری ، به زبان ( språkkaféer) زبان
سوئدی، در باره ی کافه های زبان در کمون لیسه شیل ]موجود است[.

اطلاعات کمون به زبان سوئدی در باره ی " زبان سوئدی برای مهاجران"

اطلاعات کمون به زبان سوئدی در باره ی کافه ی زبان متعلق به کتابخانه
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/bibliotek.htmllänk till annan webbplats
به زبان سوئدی در باره ی کافه های زبان متعلق به آن Arken اطلاعات
http://lysekil.dnn.agrando.se/Lysekil/Diakoni-Arken/Flykting-integrationlänk till annan webbplats

حمایت و مراقبت

کمون این مسئولیت را دارد که همه ی شهروندان از حمایتی که در وضعیت زندگی خود به آن نیازمند هستند برخوردار
شوند. نیاز به حمایت ممکن است وابسته به سنّ، نارسایی کارکردی )معلولیت(، اعتیاد یا خشونت در روابط نزدیک
باشد. این حمایت ممکن است به صورت خدمات خانگی، دیدارگاه ها، گفتگو درمانی یا کمک حقوقی انجام گیرد.

اطلاعات کمون، به زبان سوئدی، در باره ی حمایت و مراقبت
http://www.lysekil.se/omsorg-och-hjalp.html

آموزش

کودکان ۱ تا ۵ ساله می توانند به کودکستان بروند و از سه سالگی از حق رفتن به کودکستان برخوردار هستند. کودکان
۶ تا ۱۵ ساله باید، مطابق قوانین سوئد، در مدرسه ی ابتدایی ) کلاس های ۱ تا ۹( تحصیل کنند. نوجوانانی که مدرسه ی
ابتدایی را به پایان رسانده اند می توانند در دبیرستان به تحصیل بپردازند . پس از آن نیز گزینه های بسیاری برای
و آموزش بزرگسالان، وجود دارد. (folkhögskola ) تحصیلات، برای نمونه دانشگاه، کالج

اطلاعات کمون به زبان سوئدی در باره ی آموزش و مراقبت از کودکان
http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg.html

کار

اداره ی کاریابی یک اداره ی دولتی است که کارجویان را برای تماس آنها با کارفرمایان بالقوه یاری می رساند و خدمات
آن رایگان است. کمون غالبا برای استخدام کارکنان جدید آگهی می دهد و با اداره ی کاریابی همکاری می کند.

اطلاعات اداره ی کاریابی به زبان سوئدی و زبان های دیگر
http://www.arbetsformedlingen.se/länk till annan webbplats

مسکن

صف انتظاری برای گرفتن کمک از کمون جهت یافتن مسکن موجود است. شرکت کمونی مسکن،
آپارتمان هایی برای اجاره دادن دارد و در نزد این شرکت می توان به عنوان متقاضی مسکن ،Lysekilsbostäder
یا یک خانه بخرید، شانس شما )bostadsrätt( نام نویسی کرد. اگر این امکان را داشته باشید که یک مسکن تعاونی
برای یافتن سریع مسکن بیشتر خواهد بود. در لیسه شیل بنگاه های معاملاتی فعالیت دارند که می توانند در این زمینه به
شما کمک کنند.

اطلاعات شرکت کمونی مسکن به زبان سوئدی
www.lysekilsbostader.selänk till annan webbplats

فرهنگ و اوقات فراغت

در کتابخانه می توانید، به عنوان مثال، کتاب و روزنامه بخوانید و درخواست اطلاعات بکنید. کمون لیسه شیل همچنین
امکاناتی گوناگون در عرصه های ورزش، فعالیت های هوای آزاد و فرهنگ عرضه می کند. رویدادهای فرهنگی
گوناگونی نیز مانند کنسرت، مسابقات و رقابت ها و هفته ی فرهنگی عرضه می شود.

اطلاعات کمون به زبان سوئدی در باره برخورداری از امکانات فرهنگی در کمون لیسه شیل
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora.html

روند کارها در کمون

کمون لیسه شیل توسط نمایندگان منتخب، سیاستمداران کمونی، که در انتخابات عمومی به عنوان نمایندگان منافع ساکنان
کمون برگزیده شده اند، هدایت می شود. به عبارتی ساده می توان گفت که در کمون یک سطح سیاسی وجود دارد که در
آنجا نماندگان مردم در باره ی تمام مسائل بزرگ تصمیم می گیرند. در سطح اداری ، کارمندانی انجام وظیفه می کنند تا
تصمیمات سیاسی را تحقق یابد.

اطلاعات کمون به زبان سوئدی در باره ی روند کارها در کمون
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik.html