Translate site

Translate

Meny

به Lysekil خوش آمدید!

در اینجا می توانید معلومات بیشتری درباره مناطق تحت پوشش شاروالی کسب کنید. با این لنک ها می توانید معلومات بیشتری به لسان سویدنی کسب کنید. می توانید به لسان خود رهنمایی برای گپ زدن با شاروالی دریافت کنید. با بخش مورد نظر در تماس شوید تا در صورت لزوم ارتباط شما با مترجم برقرار شود.

درباره شهر Lysekil

جمعیت شهر Lysekil حدود 15,000 نفر است. شاروالی مسئول مدیریت مهدهای کودک، مکاتب و مراکز مراقبت از
سالخوردگان است. شاروالی همچنین وظیفه نظارت بر امور آب و فاضلاب، نگهداری و نظافت سرک ها، مدیریت
کثافات، حفظ امنیت شهر و اطفاییه را بر عهده دارد. در کتابخانه شهر می توانید کتاب به امانت بگیرید و معلومات
کسب کنید. شاروالی مسئول ایجاد فعالیت های تفریحی، حمایت از شرکت های خصوصی و رسیدگی به مشکلات حوزه
محیط زیست و انرژی است. رضایت مردم Lysekil از خدمات شاروالی موضوع مهمی است. برای مسئولان
شاروالی مهم است که همه مردم مسئولیت مثلاً حفظ نظافت شهر و رعایت مقررات مربوط به مکان های عمومی را بر
عهده بگیرند

مقررات شهر Lysekil )ترجمه نشده: < لنک به اسناد( -PDF

برای دریافت رهنمایی

هشدار SOS ، نمبر تلیفون 112 ، در صورت وقوع سانحه، آتش سوزی، جرم یا مریضی شدید به شما کمک می کند. در
» خدمات اجتماعی « صورت تهدید شدن یا قرار گرفتن در معرض خشونت یکی از اقارب می توانید از گروه اورژانس
در تماس شوید: » خدمات اجتماعی « کمک بگیرید. با نمبر تلیفون زیر می توانید با گروه اورژانس 0522-69 74 44 .
در تماس شوند. با نمبر تلیفون » نجات اطفال « اطفال که به مساعدت ضرورت دارند می توانند با 0200-77 88 20 می
توانید با آنها در تماس شوید. این نمبر تلیفون رایگان است و لزومی ندارد که خود را معرفی کنید.

معلومات شهری درباره خدمات اجتماعی به لسان سویدنی

به لسان های مختلف ) » نجات اطفال « معلومات دربارهlänk till annan webbplats

آموزش لسان سویدنی

لسان سویدنی مخصوص مهاجران، با عنوان مخفف SFI ، شامل آموزش ابتدایی لسان سویدنی و معرفی جامعه سویدن
است. برای اشتراک در این پروگرام باید ساکن سویدن و حداقل 16 ساله باشید. در همان سالی که وارد 16 سالگی می
شوید می توانید از نیمه دوم سال در این پروگرام اشتراک کنید. همچنین باید فاقد دانش لسان سویدنی مشمول این برنامه
باشید. در کافه های لسان می توانید بیشتر سویدنی بیاموزید. معلومات بیشتر درباره کافه لسان در شهر Lysekil .

» سویدنی مخصوص مهاجران « معلومات شهری به لسان سویدنی درباره -

» کافه لسان کتابخانه « معلومات شهری به لسان سویدنی درباره

معلومات Arken » کافه لسان « به لسان سویدنی درباره -länk till annan webbplats

حمایت و مراقبت

شاروالی باید مطمئن شود که همه باشنده گان از حمایت های لازم در زمینه زندگی برخوردار می شوند. ضرورت به
حمایت ممکن است مربوط به سن، معلولیت، اعتیاد یا خشونت خانگی باشد. حمایت ممکن است از طریق مراکز
مراقبت، مکان های عمومی، مشاوره یا کمک حقوقی ارائه شود.

معلومات شهری به لسان سویدنی درباره مراقبت و کمک

آموزش

اطفال 1 الی 5 ساله می توانند به مهد کودک بروند. اطفال از سه سالگی حق حضور در مهد کودک را می یابند. اطفال
6 الی 15 ساله طبق قانون سویدن باید در مکتب اجباری نه ساله )صنف 1-9 ( حاضر شوند. نوجوانانی که دوره
تحصیلات اجباری نه ساله را ختم کنند می توانند وارد مکتب لیسه شوند. پس از آن گزینه های فراوانی برای ادامه
تحصیل، مثلاً در پوهنتون، لیسه مردمی و مکتب کلانسالان وجود دارد.

معلومات شهری به لسان سویدنی درباره آموزش و مراقبت از طفل

کار

یک موسسه دولتی است که زمینه ایجاد ارتباط بین افراد متقاضی وظیفه و کارفرمایان را به صورت » خدمات اشتغال «
همکاری می » خدمات اشتغال « رایگان فراهم می کند. شاروالی اغلب فرصت های شغلی جدید را آگهی می کند و با
کند.
به لسان سویدنی و دیگر لسان ها » خدمات اشتغال « معلوماتlänk till annan webbplats

مسکن

برای استفاده از خدمات شاروالی در زمینه تامین مسکن در Lysekil باید وارد صف شوید. شرکت تامین مسکن شهری
Lysekil Homes دارای آپارتمان های اجاره ای است و برای یافتن مسکن می توانید در آنجا راجستر کنید. اگر امکان
خرید آپارتمان مستغلاتی یا خانه را داشته باشید، احتمال یافتن سرپناه برای شما افزایش می یابد. در Lysekil آژانس
های خصوصی املاک می توانند به شما کمک کنند.

معلومات Lysekil Bostäders به لسان سویدنیlänk till annan webbplats

فرهنگ و سرگرمی

در کتابخانه می توانید کتاب امانت بگیرید، روزنامه به لسان های مختلف مطالعه کنید و معلومات کسب کنید. Lysekil
همچنین فعالیت های ورزشی، تفریحی و فرهنگی گوناگونی برگزار می کند. رویدادهای مختلف مانند کنسرت، مسابقه و
هفته رویدادهای فرهنگی نیز برگزار می شود.

معلومات شهری به لسان سویدنی درباره کارهایی که می توانید در Lysekil انجام دهید

شاروالی چگونه کار می کند

شاروالی Lysekil تحت نظارت نمایندگان منتخب، سیاستمداران محلی، است که ساکنان آنها را در انتخابات عمومی به
عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند. به لسان ساده، شاروالی دارای جایگاهی سیاسی است که در آن مسئولان منتخب
درباره همه امور مهم تصمیم گیری می کنند. در سطح اداری، مسئولان می کوشند تا تصمیمات سیاسی را به مرحله
اجرا درآورند.

معلومات شهری به لسان سویدنی درباره روش کار شاروالی