Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

De nationella minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Lysekils kommun lever upp till och respekterar de mänskliga rättigheterna och arbetar för att stärka demokrati och inflytande för alla invånare.

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid och har långa historiska band till Sverige. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en uttalad samhörighet och identitet, samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasism, diskriminering och rasbiologi är historiskt sett en del av minoritetsgruppers utsatthet och det ska motverkas.

Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter fastslår att barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har de rätt till ett eget kulturliv, rätt att bekänna sig till och utöva sin religion och att använda sitt eget språk.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Nationella minoriteternas rättigheter

Personer som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli informerade om sina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor. Bland annat framgår av svensk lag:

  • att minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete
  • att kommuner, om de har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap. Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se